Privatlivs politik

PERSONDATA POLITIK GDPR


1. Formål

Brandingfabrikken A/S (herefter kaldet ”Brandingfabrikken”, ”os” eller ”vi”) prioriterer databeskyttelse højt, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Derfor har vi vedtaget denne persondatapolitik, som informerer dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Når du besøger vores hjemmeside www.brandingfabrikken.dk, accepterer du indholdet af denne persondatapolitik samt øvrige dokumenter, der er nævnt i politikken.


2. Dataansvarlig

Brandingfabrikken A/S er dataansvarlig, og vi behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Brandingfabrikken A/S
Adresse: Gammelholmvej 26, 9541 Suldrup
CVR nr.: 16028681
Telefonnr.: 70204056
Mail: info@brandingfabrikken.dk Website: www.brandingfabrikken.dk


3. Behandling af personoplysninger

BVi anvender data om dig for at kunne levere produkter og tjenester til dig som kunde, samt forbedre kvaliteten heraf. Dataene omfatter almindelige personoplysninger.


3.1 Indsamling af data

Vores digitale løsninger er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Cookies og analyse af data flow er eksempler på dette jf. nedenfor.


3.1.1 Brug af cookies

Når vi anvender cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.
Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, samt en vejledning til hvordan du sletter eller blokerer cookies.


3.1.2 Data flow

Der kan opsamles data om din computer med henblik på systemadministration og interne marketingrelaterede analyser. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger.

Følgende er eksempler på data:
- dato og tidspunkt for besøg
- de sider der besøges i løsningen
- IP-adressen på den besøgende
- oplysninger om den anvendte browser og computer
- URL fra henvisningssted
Formålet med disse data er optimering af vores digitale løsninger. Dataene opsamles via en tredjepart på vegne af os.


3.2 Oplysninger du aktivt afgiver

Udover de data der automatisk opsamles, behandler vi også data, som brugere aktivt har givet til os. Eksempler herpå er navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Hvis du afgiver oplysninger på vegne af en anden person, er det dit ansvar at sikre, at du har ret til at dele oplysningerne med os.

Der kan også være tale om oplysninger, som vi kommer i besiddelse af i forbindelse med dine henvendelser til f.eks. kundeservice eller økonomiafdelingen.


3.3 Formål med indsamling

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det kan f.eks. være følgende formål:
- Gennemførelse af ordrer i webshop, på mail eller via telefon
- Personlige oplysninger i forbindelse med ordreafgivelse
- Info om registrerede produkter
- Købshistorik
- Ordrebehandling og kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler
- Bekræftelse af din identitet i kommunikationen med os
- Tilpasning af indhold i digitale løsninger
- Vi kan målrette tilbud og kampagner til den enkelte kunde ud fra adfærdshistorik og demografiske data kombineret med tredjepartsløsninger og data
- Markedsføringsmæssige formål bl.a. indhentningen af data om din færden på brandingfabrikken.dk for at optimere brugeroplevelsen, målrettet kommunikation direkte til dig – dette kan være i form af personlige og elektroniske henvendelser.


3.4 Relevante og nødvendige personoplysninger

Vi behandler kun persondata, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Vi bruger ikke flere personlige oplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. Inden vi behandler dine personoplysninger, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi benytter løsninger, der sikrer at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere, så du bliver beskyttet mod at uvedkommende får adgang til dine personoplysninger.


3.5 Kontrol og opdatering af dine personoplysninger

Vi sørger for at kontrollere, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er vildledende eller urigtige. Dine personoplysninger vil løbende blive opdateret.

Det er vigtigt for os, at dine data er rigtige, hvorfor vi beder dig oplyse os, hvis der sker ændringer i dine data. Du kan meddele os ændringerne via kontaktoplysningerne øverst i denne politik.


3.4 Relevante og nødvendige personoplysninger

Vi behandler kun persondata, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Vi bruger ikke flere personlige oplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. Inden vi behandler dine personoplysninger, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi benytter løsninger, der sikrer at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere, så du bliver beskyttet mod at uvedkommende får adgang til dine personoplysninger.


3.6 Sletning af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende efterhånden som de formål, de blev indsamlet eller senere behandlet til, ikke længere nødvendiggør behandlingen.


3.7 Ingen videregivelse af dine personoplysninger uden dit samtykke

Vi videregiver udelukkende kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne persondatapolitik.

Hvis vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, indhenter vi ikke dit samtykke. Det kan f.eks. være ved indberetning til en myndighed.

Vi anvender tjenesteudbydere og data behandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan f.eks. være serverhosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, e-mail service mm. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, der er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data streng fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse mellem samarbejdspartneren og Brandingfabrikken A/S.

Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande, som defineret i persondataforordningen. I tilfælde af dette sikrer vi os, at deres niveau for beskyttelse lever op til de krav, vi har opstillet i nærværende politik på baggrund af gældende lovgivning.


4. Sikkerhed


4.1 Beskyttelse af dine personoplysninger og informationssikkerhed

Vi har vedtaget en intern IT-sikkerhedspolitik, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

Overførsel af data er aldrig 100% sikkert via internettet, men vi gør vores bedste for at sikre dine personlige oplysninger og understøtter digital kommunikation.


5. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via oplysninger øverst i denne politik.


5.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers persondatabeskyttelse eller til forretningshemmeligheder.


5.2 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


5.3 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


5.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


5.5 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


5.6 Ret til at transmittere oplysninger (data portabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


5.7 Ret til at tilbagekalde dit samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 2.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


6.Opdatering af politik

Vi bestræber os på til enhver tid på, at overholde gældende lovgivning herunder principper for persondatabeskyttelse. Derfor vil det løbende være nødvendigt at opdatere og ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via vores hjemmeside eller via e-mail.


Send os en besked